Transparante aanpak

Het einddoel is werken aan een solide fundament voor jouw organisatie. Dat gebeurt op basis van heldere afspraken over het uurtarief bij korte en relatief eenvoudige ondersteuning. Bijvoorbeeld een adviesgesprek, uitzoekwerk of ter beschikkingstelling van templates.
Maatwerkprojecten pakken we methodisch aan. Dit begint met een intakegesprek, gevolgd door een plan en een prijsopgave. Bij akkoord maken we een zorgvuldige inventarisatie, stellen we de reikwijdte en de impact van het project vast, ontwikkelen we beleid en/of hr-instrumenten en voeren we die in jouw organisatie in. Altijd met grote zorgvuldigheid, een open dialoog en persoonlijke betrokkenheid.

Kernwaarden

Pouw HR Advies werkt altijd vanuit een vaste set waarden voor elke opdrachtgever. Pouw HR Advies staat voor:

  • respect en zorgvuldigheid
  • luisteren
  • persoonlijke betrokkenheid
  • organisatiesensitief
  • transparant
  • samenwerken